Osman KURT

Kendime Not

Validation of viewstate MAC failed Hatası

'Validation of viewstate MAC failed' hatasi, sayfada uzun süre bekleyip, sayfayi tetikleyecek herhangi birseye tikladiginiz vakit karsiniza çikacaktir. Sayfa post edildigi vakit state'te takilip hata ekrani çikaracaktir.

"Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster." gibi bir hata alıyorsanız;

Web confgi içinde System.Web altına;

<system>

<pages validateRequest="false" enableEventValidation="false" anableViewStateMac="false" viewStateEncrytionMode="Never">

</system>

evet arkadaşlar bu kodlarımızı webconfiğin içine yazdığımız da artık machinekey hatası almıyacağız.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve grafiker

 

ASP.Net de Multiupload Olayı

Evet arkadaşlar bugün size asp.net de çokcakullandığımız bir olayın kısa yolunu alnatıcam. Eminim ki hepiniz yaptığınız siteler de yada projelerde resim yada dosya uploadı yapmışınızdır ve bunları tek tek yapmak çok sıkıcı bir iştir. İşte bu kodlar ve yazılımcının mahareti tam burada devreye giriyor ve işte multiupload kodları :D

İlk olarak projemizi oluşturalım ve default sayfamızı tasarlamay başlayalım.

<asp:Panel ID="Panel1" runat="server">

        </asp:Panel>

        <br />

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" onclick="Button1_Click" /><br />

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>


Şimdi ise default.aspx.cs satfasınayazıcamız kodlara bakalım;

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        for (int i = 1; i <= 3; i++)//10 kere dön 
        {
            FileUpload myFileUpload = new FileUpload();//Yeni File Upload Kontrolünin instance'ni al 
            myFileUpload.ID = "Upload_" + i;//Erismek için ID'ni belirle 
            this.Panel1.Controls.Add(myFileUpload);//Kontrolü panel içine ekle 
        }
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        FileUpload myFileUpload;
        for (int i = 1; i <= 3; i++)
        {
            myFileUpload = ((FileUpload)Panel1.FindControl("upload_" + i.ToString()));
            if (myFileUpload.HasFile)
            {
                myFileUpload.SaveAs(Server.MapPath("images/" + myFileUpload.FileName));
                OleDbConnection cnn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\db.mdb;Persist Security Info=True");
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into Resim (Resim) values ('" + myFileUpload.FileName + "')", cnn);
                cnn.Open();
                cmd.ExecuteNonQuery();
                cnn.Close();
            }
        }
        Label1.Text = "İşlem Başarıyla Gerçekleşti";
    }

Kodlarımız bu kadar arkadaşlar üst kısımda ki kodları eksiksiz bir şekilde yazdığımız da sizde artık resim upload etmenin kolaylığına varacaksınız.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker

 

ASP.Net De MAC Adresini Alma

Arkadaşlar alt kısımda ki kısa kodumuz bulunduğumuz server'ın MAC adresini almaya yarayacak bir kod parçası. Siz bu kodu localiniz de kullandığınız da kendi makinanızın mac adresini alacaksınız. Server a attığınız da ise server'ın mac adresini alacaksınız.

Sayfamızın kod kısmına geçiyoruz ve en üst kütüphane kısmına;

using System.Net.NetworkInformation;

Kütüphenesini ekliyoruz.

Formun load olayına ise;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    NetworkInterface[] nics = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces();
    Label1.Text = "MAC Adresiniz : " + nics[0].GetPhysicalAddress().ToString();
}

Bu kodlarımzı da yazdıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor artık server'ın mac adresi elimin altın da.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker